1973

Na Městském úřadě nejsou žádné změny. V závodě Sport byl jmenován ředitelem František Dufka. Ředitelem služeb města Hluku je Jan Směšný. Na státním statku farma Hluk závod Uherský Brod je vedoucím Josef Vodák. V Základní devítileté škole je ředitelem Jaroslav Sochůrek.

Plenární zasedání Okresního národního výboru v Uherském Hradišti svým usnesením ze dne 15. prosince 1972 zřídilo nový podnik služeb s názvem Okresní komunální podnik se sídlem v Hluku. Prvním podnikovým ředitelem byl jmenován Stanislav Kašpara. Do tohoto podniku jsou začleněny bývalé komunální služby Hluku, Bílovic, Buchlovic, Nivnice, Polešovic a Strání. Do budoucna se počítá s dalším rozšířením. V současné době zaměstnává OKP celkem 402 pracovníků. Předmětem činnosti tohoto podniku jsou tyto profese: zahradnictví včetně vázání věnců a kytic, hlavní stavební výroba, pomocná stavební výroba, výroba cementového zboží, výroba stavebních hmot, kamenosochařství, nákladní doprava, taxislužba, autoopravárenství, kovovýroba včetně montáží ústředního topení, konfekční výroba, prádelenské služby, kominictví, pohřebnictví, dřevovýroba, zdravotně technické služby, fotoslužba, projektové práce, čištění obcí, pohostinské a ubytovací služby. Okresní komunální služby působí na okrese Uherské Hradiště, vyjímečně i mimo území okresu.

Pro zlepšení obchodní sítě v našem městě byla vybudována nová prodejna potravin u závodu Sport na horním konci.
Budování. Kanalizace byla zbudována při hlavní trase městem – horní konec, dolní strana, dále pak v ulici Sadová a Za mlýnem. Z ulice Antonínské do Klebetova byl vydlážděn nový chodník s lávkou. Nový chodník vznikl také ve směru od Svedrupu dolů do Antonínské ulice. Nad kostelem se upravila cesta celkem v délce 60 m.
V základní škole proběhla rekonstrukce osvětlení v celkové hodnotě 800 tisíc Kčs, přičemž ONV přispěl částkou 400 tisíc. Vodovod v délce 680 m byl dokončen v Sadové ulici, v ulici Zabartoníčí byla vybudována komunikace včetně chodníku (300 m). V ulici Tomáše Buriana (dnes Čtvrtě) byla prodloužena elektrická síť.
Aby se vyhovělo požadavkům rodičů o umístění dětí do mateřské školky, byly někdejší byty Jaroslava Sochůrka a Adolfa Dorušky ve staré škole provizorně předělány na dvě třídy pro školku. Převážná většina žadatelů tak byla uspokojena.
Na místním hřbitově vznikly další tři chodníky. Stalo se už tradicí, že jeden chodník tu vždy budují občané dožívající se v daném roce padesáti let.
V trati Zelnice byla zahájena výstavba nové mateřské školy.

Prvomájové oslavy se konaly letos poprvé v Hluku jako ve střediskové obci. Účastnili se proto i občané z Dolního Němčí, Slavkova, Horního Němčí a Boršic u Blatnice. Počasí bylo velmi pěkné, bylo teplo. Oficiální dík za zdar oslav putoval i k zaměstnancům Jednoty a Pramene. Ti totiž vždycky k 1. máji sehnali zboží, které nebylo běžně dostupné a během oslav 1. máje je prodávali ve stáncích. A tak se potom oslav zdánlivě účastnili i lidé, kteří šli jenom dětem koupit nedostatkové banány. Jinak ale bylo běžné, že účast v průvodu byla povinná jak pro školní mládež tak pro zaměstnance závodů. Ignorovat prvomájové radovánky znamenalo kaňku v kádrovém posudku.

Do Hluku přijela populární zpěvačka Eva Pilarová. Na její vystoupení ovšem přišlo žalostně málo lidí.

V celostátní kronikářské soutěži, kterou pod názvem „Význam únorového vítězství v zrcadle kronik“ uspořádalo Moravské muzeum v Brně byla byla hlucká kronika vedená Janem Dufkou vyhodnocena jako nejlépe vedená kronika v okrese Uherské Hradiště. Uznání získaly i výstižné kresby, kterými kronikář zápisy doprovází.

VIII. ročník Dolňáckých slavností začal v pátek sjezdem rodáků a besedou u cimbálu na tvrzi. Na sokolovně byl promítán film „Pod hluckou tvrzí,“ který byl u nás natočen v roce 1971. V sobotu byly výstavy ve škole, ochutnávání vín a módní přehlídka s ukázkou použití lidových prvků při odívání. Své výrobky při ní předvedl závod Slovač z Uherského Hradiště. Po poledni předváděly soubory Kunovjan a Dolňácko po Hluku „hody s právem.“ Ve tři hodiny bylo na hřišti dětské odpoledne nazvané „Oči jako trnečky, nožky jako srnečky.“ Zazářil zde i hlucký dětský soubor, který už několik let vzorně vedou Emílie Motyčková a František Kotačka. Program byl doplněn také o vystoupení dětského souboru z Vrbna pod Pradědem. Tento soubor si tam založili naši rodáci ze Slovácka, aby v dětech pěstovali cit pro rodný kraj. Na zbojnickém večeru na stadioně účinkoval světoznámý slovenský soubor SLUK (Slovenský ludový umelecký kolektiv). Sotva však jeho členové zazpívali první píseň, spustil silný déšť. Na tvrzi účinkovala cimbálová muzika souboru Hradišťan. Nedělní program byl tradiční – po dopolední jízdě králů vyšel po obědě z dolního konce krojovaný průvod. Na stadióně se pak odehrálo vystoupení národopisných souborů v programu nazvaném „Na dolinách svítá“. Režíroval jej Jan Maděrič a scénu navrhl J.V. Staněk.

Dne 7. prosince 1973 schválil Městský národní výbor nový městský znak: na modrém, dole zakulaceném štítě stojí na zeleném trávníku bílá hlucká tvrz s červenými střechami. K bráně vede bílá cesta od paty štítu.V pravím horním rohu štítu je zlatý hrozen se dvěma listy a v levém horním rohu stříbrné ozubené kolo. Hluckou tvrz tvoří čtyřpatrová věž s lomenicovou střechou s černou, nahoře zakulacenou branou uprostřed a menší brankou vpravo, s jedním oknem v prvním, druhém a třetím patře a se dvěma okny ve čtvrtém patře, na pravé i na levé straně přiléhají k věži jednopatrové budovy o jednom okně v každém patře, se špičatou střechou. Po levé straně mezi budovou a vstupní věží je vidět část další věže o dvou oknech. Všechna okna jsou černá s bílým ostěním znázorněným černou linkou.

Letos oslavili manželé Vavřín Kopřiva a jeho žena Anna rozená Podlasová svou platinovou svatbu. Sbor pro občanské záležitosti pro ně připravil ve slavnostně vyzdobené obřadní síni besedu, které se samozřejmě účastnili také všichni jejich blízcí. Pak si oslavenci zatancovali s chutí, tak jako před 65 lety kdy si řekli své ano.

V květnu 1973 zemřela Božena Machačová-Dostálová, manželka hluckého rodáka Jaroslava Dostála, jehož jménem je pojmenován stadion. V době, kdy vykonávala ve vládě funkci ministryně, několikrát využila svého vlivu a v mnoha směrech Hluku a Hlučanům pomohla.

13. června zemřel učitel, malíř a grafik Dominik Černý, který žil v Hluku od roku 1932. Hluk a hlucký kroj ho inspiroval k mnoha výtvarným dílům. Jeho zásluhou byla zachráněna tvrz před zbouráním a přičinil se také o založení tradice konání Dolňáckých slavností. Vzpomínat na něho budou celé generace Hlučanů, které učil.

1973 zemřel také dlouholetý ředitel závodu Sport (pila) Josef Kupec.

Počasí. Leden a únor byly velmi teplé, skoro žádné mrazy a také velmi málo sněhu. Od 21. března bylo přes den teplo mezi 13 a 19°C. Velmi sucho. V dubnu byly sice dva mrazíky (-1°C), jinak ale bylo teplo a příznivo pro polní práce. Na 1. máje bylo po ránu 13°C a přes den dokonce 25°C. Léto i podzim byly velmi suché a teplé. První sníh napadl 13 listopadu. Na sv. Kateřinu byl mráz a na Vánoce bylo vyloženě jarní počasí.

Rok 1973 byl suchý, vznikl tím nedostatek pitné i užitkové vody. Vodu nestačil dodávat hlavně vodovod z oblasti Kněžpole, na který jsou odkázány bytovky ve Šraňcích. Závod Autopal sem proto dovážel vodu v cisternách. Bylo zakázáno zalévání zahrádek, umývání aut a další činnosti, při kterých je velká spotřeba vody. Cihelna musela používat vodu pouze z potoka a tam jí bylo velmi málo.

V našem kraji v okolí Břeclavi se letos vyskytla slintavka, která se přenesla z Maďarska. Do Hluku a  sousedních obcích se sice nemoc nedostala, ale všude v zemědělských závodech byla přísná opatření proti jejímu šíření.

Údaje z matriky za rok 1973: úmrtí 63, narozených 85, sňatků 40.

Ročník 1973 - lidé narození v tomto roce: