Kronikáři

František Hořínek (21. září 1887–1. dubna 1977)

JUDr. František Hořínek se narodil v Doloplazech u Olomouce. Vysokou školu vystudoval v Olomouci. V roce 1936 získal na právnické fakultě doktorát.Do Hluku přišel v roce 1922 jako druhý ředitel Měšťanské školy. Zde se oženil s Antonínou Kožíkovou.V Hluku velmi horlivě pracoval pro postavení budovy měšťanské školy, která byla otevřena 28. září 1930. Od roku 1926 do 1939 vedl obecní kroniku. Velmi se zajímal o dějiny Hluku. Jeho diplomovou prací byla kniha Slovácké městečko Hluk, která jeho přičiněním takévyšla knižně nákladem 500 výtisků.V Hluku působil do roku 1939, poté odešel do Kunovic a nakonecdo Ostravy, kde zemřel. Hluckou kroniku vedl od roku 1926 do 1939.

Jan Dufka (26. srpna 1909–21.října 1987)

Dlouholetý hlucký kronikář. Byl vychován v katolické rodině, otec zemřel, když mu byly čtyři roky. Matka se už neprovdala, takže bylo nutno, aby se brzy postaral o vlastní existenci. Ve 14 letech vstoupil do učení ke stolářskému mistrovi Antonínu Velčovskému. Po vyučení pracoval v Čechách, ve Slezsku a v Uherském Hradišti. Když potom nastoupil místo v Baťově továrně ve Zlíně, absolvoval tam kurs mistra gumáren a také dva ročníky kursu figurálního kreslení ve zlínské Průmyslové škole umění. Po návratu do Hluku pracoval v Autopalu jako skladník. Dlouhá léta dělal ve Sdruženém závodním klubu pokladníka a knihovníka. V letech 1939-1986 obětavě psal kroniku.

Josef Dufka (28. září 1895–1. února 1973)

Narodil v Hluku. Od svých deseti let se pohyboval po celém Rakousku-Uhersku. V březnu 1915 byl odveden a 25. dubna 1915 nastoupil u 25. pěšího pluku a s ním byl odvelen na ruskou frontu, kde byl později zajat. V zajateckém táboře v Darnici se setkal s dalšími vojáky z Hluku. Z tohoto pobytu vzniklo několik desítek stran pamětnických zápisků. Josef Dufka zde líčí místy až krutě upřímně své zážitky z východního bojiště, kde se pohyboval na obou stranách fronty a prožíval neuvěřitelná dobrodružství. Tyto vzpomínky vyšly knižně v nakladatelství Ottobre 12 před vánocemi roku 2001.
V roce 1924 byl Josef Dufka zvolen obecním zastupitelstvem do letopisecké komise obce Hluku. Byl velmi agilní, navštěvoval archivy v Brně a Uherském Hradišti. Napsal šest sešitů pamětí a rodinné kroniky, ve kterých ovšem dokonale popsal i život obce. Poněvadž se jednalo o kroniky ryze soukromé, události zde zachytil bez ideologického zkreslení, které po oficiálních kronikářích vyžadovala komunistická mašinérie. Přestože nikdy nebyl oficiálním hluckým kronikářem, jeho zápisky jsou cenným dokladem hluckých dějin.

Vratislav Šťastný  (24. prosince 1935 - 29. března 1998)

Narodil se  v Hýslech, okres Kyjov, dnes Hodonín.V roce 1946 zahájil studium na Klvaňově gymnáziu v Kyjově a tam v roce 1953 odmaturoval. V tomtéž roce nastoupil jako učitel na osmiletou střední školu v Hluku. Dálkově vystudoval vysokou pedagogickou školu v Brně obor dějepis-zeměpis. V roce 1959 se oženil s Marií Javorovou z Nedachlebic, která také učila na hlucké škole. Hluckým kronikářem byl v rozmezí let 1987 - 1997.

Marie Plačková (21.4.1954)

Narodila se v Uherském Hradišti a s výjimkou čtyř let, které strávila v Brně studiem na Střední knihovnické škole, žije celý život v Hluku. V červenci 1973 nastoupila své první zaměstnání v Okresní knihovně v Uherském Hradišti. Od 1.1.1991 pak působila v městské knihovně v Hluku.
Kronikářkou je od roku 1998 až dosud.

Kontakt na kronikářku:  majasek1@gmail.com