Ornament

Malovaný ornament v Hluku (PDF)

Slovácký ornament

Malérečka Dana Hrbáčková Očima TV Brno

Malérečka Marie Páčová, původem Hlučanka - video Radka Bartoníčka

Hlucká jizba s ornamenty malérečky Marie Dohnalové - video