VČELAŘSKÁ KRONIKA

Včelařská kronika - ve formátu pdf

Dne 30. listopadu 1919 se sešli včelaři z Hluku a okolí, aby založili „Včelařský spolek pro Hluk a okolí“. První spolek sdružoval včelaře z Hluku, Dolního Němčí, Boršic u Blatnice, Slavkova a Blatničky. Předsedou byl Jan Mitáček z Hluku (č. 67), jednatelem Filip Pittner – nadučitel z Dolního Němčí. Dalším zakladatelem byl Ferdinand Herud – hospodářský správce na knížecím velkostatku v Hluku, dále pak 13 včelařů z Hluku a okolí. Kniha jednatelská, která byla při této příležitosti založena, dodnes plní svůj účel. Za dobu trvání se na činnosti podílelo mnoho včelařů z místa a okolí. V roce 1932 se osamostatnilo Dolní Němčí spolu s okolními vesnicemi, zato však přibyli včelaři z Ostrožské Lhoty.
Od roku 1972 byl předsedou spolku MUDr. Miroslav Veselý a jednateli postupně Alois Omelka a od roku 1981 Josef Albert. V roce 1989 bylo ve spolku organizováno 38 včelařů. 10 včelařů bylo z Boršic. Bylo obhospodařováno 370 včelstev, za roky 1987 a 1988 přibylo 68 včelstev. 6 včelařů se 125 včelstvy kočovalo – ve vlastnictví měli 4 vozy a 7 jednoosých vleků. Při spolku pracoval také včelařský kroužek s dvanácti dětmi, které v roce 1988 v okresním kole soutěže „Zlatá včela“ získali I. Místo ve své kategorii. Prospěšnost včelaření je nesporná. Výnos řepky 3,48 tuny z hektaru (1989) byl nejlepší v histoii a jistě se na něm podílela přisunutá včelstva.
Včelaření není v poslední době snadnou záležitostí. Postižení varoázou vyžaduje každoroční ošetřování včel.