Včelaři

Počátky sdružování včelařů v Hluku sahají do doby první Československé republiky, konkrétně do roku 1919, kdy dne 30. listopadu založili včelaři z Hluku a okolních obcí - Dolního Němčí, Boršice u Blatnice, Slavkova a Blatničky včelařský spolek. Prvním předsedou spolku se stal pan Jan Mitáček z Hluku (č.p. 67) a jednatelem pan učitel Filip Pittner z Dolního Němčí.
U zrodu spolku byl také pan Ferdinand Herud, který působil jako hospodářský správce na knížecím velkostatku Hluk. Není tajemstvím, že již v této době se vědělo o příznivém a pozitivním vlivu opylování na výnosy hospodářských plodin, proto majitelé statku vznik spolku velmi vítali.
V průběhu let se ve vedení organizace, která již byla organizována nejprve pod Československým svazem včelařů a od rozdělení Československa v Českém svazu včelařů, vystřídalo několik významných osobností města Hluk. V sedmdesátých letech předsedal spolku MUDr. Miroslav Veselý a jednateli postupně byli pan Alois Omelka a pan Josef Albert, kteří byli v pozdějších letech vystřídáni předsedou panem Janem Machalou, Petrem Pavelkou a jednatelem panem učitelem Mgr. Jozefem Ronďošem.
V současné době sdružuje organizace celkem 34 včelařů a to z Hluku a několik včelařů je z obce Boršice u Blatnice. Ve vedení je předsedou pan Bohumil Šesták a jednatelem je pan Milan Ježek. Včelaři včelaří s celkem 392 včelstvy na různých rámkových mírách, kde největší zastoupení má rámková míra 39x24 (tzv. Adamcova míra).
Věkové složení organizace je velmi široké od nejstaršího člena pana Jana Dohnala (ročník 1927, Hluk č.p.106), po nejmladšího člena Ondřeje Halíka (ročník 1990, Boršice u Blatnice č.p. 228).