1968

Oficiální zápis

Srpen 1968 v Hluku - vzpomínka Ant. Zlínského